آموزش جامع آبیاری قطره ای و نوارتیپ

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

 

نوارتیپ ایزودریپ ، بزرگترین تولیدکننده نوار تیپ آبیاری قطره ای در ایران
نوارتیپ ایزودریپ ،دارای ضمانت نامه مکتوب یک فصل زراعی
نوارتیپ ایزودریپ ،بالاترین کیفیت متریال اولیه دارای استاندارد ملی
 

توزیع رایگان به سراسر ایران

ارتباط با ما :
📞 09033669991
📞09902160309

کانال تلگرام ما : t.me/isodriptape

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

 

نوارتیپ ایزودریپ ، بزرگترین تولیدکننده نوار تیپ آبیاری قطره ای در ایران
نوارتیپ ایزودریپ ،دارای ضمانت نامه مکتوب یک فصل زراعی
نوارتیپ ایزودریپ ،بالاترین کیفیت متریال اولیه دارای استاندارد ملی
 

توزیع رایگان به سراسر ایران

ارتباط با ما :
📞 09033669991
📞09902160309

کانال تلگرام ما : t.me/isodriptape

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

 

منبع: آبیاری قطره ای اصول و عملیات ، علیزاه،امین، 1388

 

نوارتیپ ایزودریپ ، بزرگترین تولیدکننده نوار تیپ آبیاری قطره ای در ایران

تماس با ما : 09033669991

کانال تلگرام ما : t.me/isodriptape

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

نوارتیپ ایزودریپ ، بزرگترین تولیدکننده نوار تیپ آبیاری قطره ای در ایران

تماس با ما : 09033669991

کانال تلگرام ما : /t.me/isodriptap

 

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

نوارتیپ ایزودریپ ، بزرگترین تولیدکننده نوار تیپ آبیاری قطره ای در ایران

تماس با ما : 09033669991

کانال تلگرام ما : t.me/isodriptape

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

نوارتیپ ایزودریپ ، بزرگترین تولیدکننده نوار تیپ آبیاری قطره ای در ایران

تماس با ما : 09033669991

کانال تلگرام ما : t.me/isodriptape

 

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

نوارتیپ ایزودریپ ، بزرگترین تولیدکننده نوار تیپ آبیاری قطره ای در ایران 

نوارتیپ مناسب گیاهان خود را بشناسید

تماس با واحد فروش نوارتیپ : 09033669991

کانال تلگرام ما : t.me/isodriptape

 

 

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

 

نوارتیپ ایزودریپ ، بزرگترین تولیدکننده نوار تیپ آبیاری قطره ای در ایران

تماس با ما : 09033669991

کانال تلگرام ما : t.me/isodriptape

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

ضریب اصلاحی دبی قطره چکان نسبت به دمای آب

دما ( درجه سانتی گراد)

ضریب اصلاحی

5

0.63

10

0.75

15

0.87

20

1.00

25

1.13

30

1.43

مثال : چنانچه دبی قطره چکان بر اساس کاتالوگ کارخانه در یک فشار مشخص 4 لیتر در ساعت و دمای آب 15 درجه سانتی گراد باشد در عمل مقدار دبی باید 68/3 لیتر در ساعت در نظر گرفته شود .

منبع : آبیاری قطره ای ، 1388 ، علیزاده، امین

 

نوارتیپ ایزودریپ ، بزرگترین تولیدکننده نوار تیپ آبیاری قطره ای در ایران

تماس با ما : 09033669991

کانال تلگرام ما : t.me/isodriptape