نوارتیپ مناسب برای هر گیاه

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

چغندر قند  50   15 10 3
پنبه  20  10 10 3
آفتابگردان 60  20 20 3
كتان (بزرك) 50 10 10 1.6
صبر زرد (آلووئه ورا) 100  50 50 3
گلرنگ 40 15 20 1.6
کنجد 40 8 10 1.6
كرچك 75 35 30 1.6
كلزا 12 5 10 1.6
چغندر قند 50 15 10 1.6
نیشكر 60  20 20 1.6
كنف 30 5 10 1.6
توتون (تنباکو) 60  30  30 1.6
چای  30 10 10 1.6
خردل سفید 25  5 10 1.6
زعفران 25 15 20 1.6
اسطوخودوس 75 40 50 1.6
زیره 15  4 10 1.6
آویشن شیرازی 50  12 10 1.6
بابونه رومی 50  10  10 1.6
به‌ لیمو 70  30 30 1.6
شاهدانه  100 75 50 1.6
مریم ‌گلی 50  20  20 1.6
نعناع فلفلی 25 5 10 1.6
بادرنجبويه (فرنجمشک) 50  10 10 1.6
گل محمدی 200 100 50 1.6
گلپر  50  30 30 1.6
شیرین‌ بیان 60 30 30 1.6
خاکشیر  25 10  10 1.6
مرزنگوش 50  20  20 1.6

 

نوارتیپ ایزودریپ ، بزرگترین تولیدکننده نوار تیپ آبیاری قطره ای در ایران

تماس با ما : 09033669991

کانال تلگرام ما : t.me/isodriptape

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

نام گیاه فاصله ردیف (سانتیمتر) فاصله بوته (سانتیمتر) نوع نوار تیپ  دبی نوار تیپ
سانتی متر لیتر بر ساعت
اسفناج 30 10 10 1.6
پیاز 50 10 10 1.6
گوجه فرنگی 70 50 50 6
بادنجان 75 30 30 1.6
كلم پیچ 60  45 50 3
خیار 80 40  50 3
شلغم 20 10 10 1.6
خربزه 120 50 50 3
سیب زمینی 75  25  30 30
ریحان 40  6 10 1.6
هویج 40 4 10 1.6
تره 30  10 1.6
بروکلی ۴۵  20 20 1.6
کرفس 50 25 30 3
جعفری 25 15 20 3
شاهی 15 3 10 1.6
مرزه 20 7 10 1.6
ترخون 60  25 30 1.6
نعناع 50  13 20 1.6
شنبلیله 25  10  10 1.6
شوید 24  12  10 1.6
گشنیز 30  7 10 1.6
فلفل تند 75 40 50 1.6
فلفل دلمه 85  45 50 3
کاهو 35 10 10 1.6
سیر 20 7 10 1.6
کلم گل 60  45  50 3
کدو تنبل (حلوایی) 100  60 50 3
کدو مسمایی (خورشتی) 100 40 50 3
بامیه 90  30  50 3
تربچه 30  3 10 1.6
لوبیا سبز 50 10 10 1.6
کلم قمری 70 40 50 3
سيب زميني شيرين 75  20  20 1.6
زردک (شقاقل) 25 5 10 1.6
کاکنج (عروسک پشت پرده، فیسالیس) 100 30  30 3
توت فرنگی 90 15 20 1.6
خرفه پرپهن 40 3 10 1.6
آناناس 75 25 30 3
ملون آناناسی 120 40 20 3
گرمک 150  50  20 3
تمشک  150  100 50 3
هندوانه 90 30 20 3

 

نوارتیپ ایزودریپ ، بزرگترین تولیدکننده نوار تیپ آبیاری قطره ای در ایران

تماس با ما : 09033669991

کانال تلگرام ما:  t.me/isodriptape

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

ذرت خوشه‌ای (سورگوم) 60 10 10 3
ذرت سیلویی و علوفه ای  65 10 10 3
شبدر  15  3 10 1.6
یونجه 20  4 10 1.6
اسپرس  30  10 1.6
چغندر علوفه ای 60 10 10 1.6
ماشك گل خوشه اي 20 7 10 1.6
خلر   25  5 10 1.6
ارزن 30 8 10 1.6
گاودانه  30  10 1.6
کینوآ 60  10 10 1.6

نوارتیپ ایزودریپ ، بزرگترین تولیدکننده نوار تیپ آبیاری قطره ای در ایران

تماس با ما : 09033669991

کانال تلگرام ما :  t.me/isodriptape

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

نوارتیپ ایزودریپ ، بزرگترین تولیدکننده نوار تیپ آبیاری قطره ای در ایران

تماس با ما : 09033669991

کانال تلگرام ما :  t.me/isodriptape

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

نوارتیپ ایزودریپ ، بزرگترین تولیدکننده نوار تیپ آبیاری قطره ای در ایران

تماس با ما : 09033669991

کانال تلگرام ما : t.me/isodriptape

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

نام گیاه فاصله ردیف (سانتیمتر) فاصله بوته (سانتیمتر) نوع نوار تیپ  دبی نوار تیپ
سانتی متر لیتر بر ساعت

لوبیا

50 10 10 1.6

نخود 

30 10  10 1.6

ماش 

50  10  10 1.6

عدس

25 11 10 1.6

باقلا

30  15  20 106

بادام زمینی

40 15 20 20

نخود فرنگی

35  4 10 1.6

سويا 

40  20 10 3

 

نوارتیپ ایزودریپ ، بزرگترین تولیدکننده نوار تیپ آبیاری قطره ای در ایران

تماس با ما : 09033669991

کانال تلگرام ما : t.me/isodriptape

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

نام گیاه فاصله ردیف (سانتیمتر) فاصله بوته (سانتیمتر) نوع نوار تیپ  دبی نوار تیپ
سانتی متر لیتر بر ساعت
گندم  15 3 10 3
جو 10 3 10 3
ذرت دانه ای 75  15 20 3
یولاف  20 3 10 3
چاودار  25  3 10 3
برنج 30  13 10 3

 

نوارتیپ ایزودریپ ، بزرگترین تولیدکننده نوار تیپ آبیاری قطره ای در ایران

تماس با ما : 09033669991

کانال تلگرام ما :  t.me/isodriptape