آبیاری

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

آبیاری هنری است که از دیرباز بدان عمل میشده است . از نظر تاریخی تمدنها همواره در پی رشد آبیاری بوجود آمده اند و در مناطقتحت آبیاری شکوفا شده اند . در سرتاسر تاریخ مکتوب نوع بشر اسناد معتبری از قدمت آبیاری وجود دارد . در پیدایش (تورات) به اصرافیل ، شاه شینار و معاصر حضرت ابراهیم که احتمالا همان همورابی (ششمین شاه از اولین سلسله شاهان بابل ) بوده است ، اشاره میشود . او مجموعه قوانینی وضع کرد که قوانین هامورابی نامیده میشود ، 2000 سال قبل از میلاد مطابق قوانین مزبور مردم ملزم بودند که برای ادامه حیات خود به آبیاری متکی باشند . در یکی از قوانین هامورابی امده است که اگر کسی در خصوص استحکام بخشیدن به دیوارهای کانال آبیاری مزرعه خود غفلت کند و در اثر آب بریدگی در دیوارهای کانال ، آبی لف شود آن شخص موظف خواهد بود معادل غله ای که در نتیجه این سهل انگاری هدر میرود غرامت بپردازد .

یک ملکه آشوری به امرای خود دستور داده بود که مسیر آب رود نیل را برای آبیاری اراضی کشور مصر منحرف کنند . مصریان ادعا میکنند که قدیمی ترین سد دنیا متعلق به آنهاست . طول این سد 108 متر و ارتفاع آن 12 متر است که حدود 5000 سال قبل اخته شده و به منظور ذخیره آب برای مصارف خانگی و کشاورزی مورد استفاده قرار میگرفته است . ساکنان حوزه رود نیل در حدود 3300 سال قبل از میلاد به روش کرتی زمین های خود را آبیاری می کردند .

آبیاری در کشور های حوزه اقیانوس هند نیز سابقه دیرینه دارد . در کشور سری لانکا واقع در جنوب هند مخازنی با بیش از 2000 سال قدمت وجود دارد . در کشور چین قدمت سازه های آبی به 2600 سال قبل از میلاد و در آمریکای لاتین به بیش از 1000 سال قبل از میلاد مسیح می رسد .

آبیاری را میتوان از قدیمی ترین فن آوری های کشاوزی دانست که از حدود 6000 سال پیش وجود داشته تاکنون نیز ادامه دارد . سواب تاریخی آبیاری در بین النهرین به 4000 سال قبل از میلاد و در هندوستان و پاکستان به 2500 سال قبل از میلاد مسیح می رسد . طی این مدت آبیاری تکامل پیدا کرده و در آینده نیز به دلیل رقابت شدید بر سر آب این فن آوری ها بیشتر خواهد بود . از کل اراضی در دنیا حدود 1/5 میلیارد هکتار به صورت آبی و دیم کشت بیش از 233 میلیون هکتار یعنی حدود 16 درصد اراضی کشاورزی آبیاری می شوند و بقیه هنوز به صورت دیم مورد استفاده قرار میگیرند ولی بیش ز 34 درصد کل تولیدات کشاورزی جهان و به خصوص محصولات ارزشمند غذایی از همین اراضی  تحت ابیاری حاصل میشود . بنابراین شاید بتوان گفت که بدون آبیاری تامین غذای کافی برای جمعیت کنونی جهان امکان پذیر نباشد .

نوارتیپ ایزودریپ ، بزرگترین تولیدکننده نوار تیپ آبیاری قطره ای در ایران

تماس با ما : 09033669991

کانال تلگرام ما : t.me/isodriptape

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

آبیاری (Irrigation) کوششی است که انسان به عمل می آورد تا چرخه هیدرولوژی را در مزرعه تغییر داده و شرایط را از نظر آب به گونه ای فراهم سازد که رشد مطلوب گیاه و در نتیجه تولید بیشتر محصولات کشاورزی امکان پذیر گردد.
چرخه هیدرولوژی (Hydrological Cycle) یا چرخه آب که همان گردش آب در طبیعت می باششد مفهومی است مربوط به مسیر حرکت آب در کره زمین . سیکل هیدرولوژیک چرخش ساده نیست بلکه مجموعه ای از حرکات و چرخشهای مختلف است که در سه بخش اتمسفر ، هیدروسفر و لیتوسفر صورت میگیرد . 

 

نوارتیپ ایزودریپ ، بزرگترین تولیدکننده نوار تیپ آبیاری قطره ای در ایران

تماس با ما : 09033669991

کانال تلگرام ما : t.me/isodriptape