این مجموعه از سال 1386 تولید و توزیع انواع نوار تیپ های درز از بقل و اتصالات و شیر الات مربوطه کار خود را آغاز و به لطف ایزد منان تا به امروز نقش مهمی در صنعت کشاورزی کشور عزیزمان ایفا نموده است . 

با توجه کاهش روز افزون منابع آب شیرین و افزایش جمعیت و مصرف بیش از پیش آب در صنعت و کشاورزی ، تمام تلاش خود را به کار بسته ایم تا بتوانیم در آینده ای نه چندان دور تمام زمین های زراعی کشور را به آبیاری تحت فشار مجهز کنیم .

نوشتن دیدگاه