امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

نوار تیپ ایزودریپ به ما حداکثر انعطاف پذیری انتخاب محصول را می دهد. ما از فاصله نازل 20 سانتیمتری استفاده می کنیم زیرا این فاصله موثرترین الگوی خیس شدن را فراهم می آورد که منجر به یکنواختی و عملکرد بهتر محصول می شود.

بهترین عملکرد زراعی
مزایای نوارتیپ های با فاصله نازل کم بسیارند، اما همه آنها مربوط به حرکت آب در آنها هستند.
هنگام آبیاری، شما می خواهید آب به سمت جانبي حرکت کند، نه به پایین مقطع خاک که در آنجا یا از بین می رود (همراه با کودهای افزوده شده) یا جذب آن برای گیاهان سخت تر می شود. با نگه داشتن نازل ها در فواصل نزدیک، آب سریع تر به سمت جانبي جریان می یابد و اطمینان میدهد که یک رگه مرطوب پيوسته در طول ردیف کشت وجود دارد. علاوه بر این، نازل های بیشتر در هر متر حفاظت بیشتری در برابر اتلاف محصول در صورت مسدود شدن نازل فراهم می کند.
 
بی نیاز به سازش: محدوده گسترده ای از تنظیمات


مشکل بسیاری از سیستم های تیپ قطره ای این است که شما همیشه نمی توانید تنظیمات ایده آل برای نیازهای منحصر به فرد خود را دریافت کنید. بنابراین شما سازش می کنید و ممکن است به نتایج مطلوب دست نیابید. سازگاری مشکل شما نیست وقتی که نوار تیپ ما را انتخاب کنید که دارای یکی از گسترده ترین محدوده های پیکربندی است از جمله:

 

گزینه تان را بسته به گیاه، محیط زیست و نیازهای خاک انتخاب کنید

نوارتیپ های با قطر بیشتر اجازه می دهد مسیر های آبیاری طولانی را همراه با یکنواختی بالا داشته باشیم

ضخامت دیواره بیشتر برای برای چند فصل، کاربرد زیر سطح خاک بلند مدت ، یا جایی که در آن قدرت اضافی مورد نیاز است ایده آل است
 

نوشتن دیدگاه